Home » Nieuws » In herinnering Hans Heindijk

In herinnering Hans Heindijk

Vandaag, 20 juli 2018, bereikte ons het droeve bericht dat afgelopen maandag Hans Heindijk is overleden. Hans is  83 jaar oud geworden.
We leerden Hans als een Addison patiënt kennen tijdens de diverse ALV bijeenkomsten van de Bijniervereniging. Hans werd lid van de vereniging in het voorjaar van 1999 en was altijd aanwezig bij de ALV een vergadering die hij zeer waardevol vond.
Hans wist als geen andere, scherpe vragen te stellen aan de penningmeester.
Hij was vaak (terecht) bezorgd en kwam “relatief makkelijk” (voor zijn doen) met verbeter-voorstellen.
Een waardevol lid van de NVACP die voor ons, de oprichters, de bestuurders van Stichting Vrienden NVACP, nog veel waardevoller zou worden als penningmeester van “de Vrienden” ook wel Bijnierfonds genoemd.

De “Vrienden NVACP” werd opgericht in december van het jaar 2.000 en de eerste penningmeester was Marjo Ostendorf, de toenmalige voorzitter van de NVACP.  In de loop van de eerste jaren van haar bestaan (2001 en 2002) bleek al snel dat de toezichthouders, waaronder het ministerie van VWS niet blij waren met een voorzitter van de NVACP die in haar personele unie ook penningmeester was van de “Vrienden NVACP”.

Dus in het najaar van 2002 zochten we een goede penningmeester en  Hans Heindijk hielp ons uit de brand.
Hans werd onze betrouwbare collega bestuurder, vanaf 01 januari 2003 was Hans de formele penningmeester.
Mede dankzij zijn zorgvuldig beheer van de middelen en zijn wijze adviezen bleek een kleine organisatie als Bijnierfonds toch in staat grootse dingen te doen en te faciliteren. Denkt aan zaken als:

 • Jaren gezocht naar een betere toediening van hydrocortison, de delayed release pil.
 • Onderzoek naar verbetering van pillen doosjes en pil-verstrekking, denk aan de PICO.
 • De eerste “emergency card” de “care aware-card” werd mede mogelijk dankzij Bijnierfonds.
 • De start van het draagbaar elektronisch medisch dossier, de Medstick.
 • Eén van de eerste animaties.
 • De prachtige gift van de familie Lepping.
 • De facilitering van de promotie van Margreet Wagemakers.
 • Ondersteuning van de belangrijke onderzoek van Sean Roerink.
 • De oprichting van de Stichting BijnierNET in 2014.

Op 01 mei 2016 werd de Stichting Vrienden NVACP /Bijnierfonds opgeheven en Hans heeft samen met ons de zaken goed en zorgvuldig afgewikkeld zodat BijnierNET met een klein maar interessant startkapitaal de zorg voor mensen met bijnierziekten naar een volgende fase kon/kan gaan brengen.

Het laatste jaar werd ons contact minder. Jammer. Nu kan het niet meer, we zullen ons Hans herinneren als een oprechte collega bestuurder die er voor zorgde dat wij als bestuur van een belangrijke stichting, een goede beleid uitstippelde en dat nakwamen. Een eerlijk en accuraat man die voor en met ons veel heeft kunnen doen voor mensen met een bijnierziekte. Immers wie beter dan hij wist wat het was, een bijnierziekte.

Hans dank voor veel,

Soest, 20 juli 2018
Alida Noordzij,
Johan G. Beun

 

2 reacties

 1. Alida Noordzij zegt:

  Vanmorgen hebben wij definitief afscheid van Hans genomen en eens te meer werd duidelijk wat een bijzonder mens hij was. Het gemis is groot voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, maar zeker ook voor alle mensen die met hem hebben samengewerkt. Afscheid nemen wanneer het zo definitief is doet pijn.

Reacties zijn gesloten.