Home » Nieuws » Brief minister VWS over geneesmiddelenbeleid (juni 2018)

Brief minister VWS over geneesmiddelenbeleid (juni 2018)

Op 15 juni 2018 heeft minister Bruins een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de Kamer heeft geïnformeerd over de maatregelen in het geneesmiddelenbeleid. In het Regeerakkoord is afgesproken dat 467 miljoen euro bespaart moeten worden op de groei van de kosten voor geneesmiddelen in een periode tot 2022. De minister heeft op drie niveau’s mogelijkheden om beleid te voeren. Centraal (landelijk), decentraal en internationaal. Het ministerie heeft een nieuwsbericht uitgebracht en dat kunt u hier lezen.

Het bestuur van BijnierNET heeft deze beleidsvoornemens geanalyseerd voor u. Tenminste, voor zover de brief daadwerkelijk informatie verstrekt. Het ministerie communiceert onder meer dat voor iedere patiënt die wordt geconfronteerd met eigen bijdragen, maximaal € 250 per jaar hoeft te betalen. Op zich is dat voor mensen die jaarlijks meer eigen bijdragen moeten betalen goed nieuws. We zijn echter onzeker over de effecten van deze maatregelen op de gehele geneesmiddelenmarkt en het bestuur heeft begin juli een nader toelichtend gesprek met ambtenaren van het ministerie van VWS waarbij we ons vooral focussen op de medicijnen fludrocortison en hydrocortison. We zijn ons ervan bewust dat een substantieel deel van de bijnierpatiënten ook andere medische klachten hebben en dus ook andere medicijnen gebruiken. We willen ons zo goed mogelijk laten informeren over de effecten van de maatregelen. We houden u op de hoogte via het nieuws op de pagina van BijnierNET en de Facebookpagina van BijnierNET.