Home » Medisch » Proefschrift Kim Notenboom – The pursuit of user-friendly medicines

Proefschrift Kim Notenboom – The pursuit of user-friendly medicines

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof.dr. G.J. van der Zwaan, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op woensdag 27 september 2017.

 

Notenboom