Home » Medisch » Proefschriften » Proefschrift Cornelie D. Andela – Understanding clinical outcome in patients with pituitary disease: a biopsychosocial approach

Proefschrift Cornelie D. Andela – Understanding clinical outcome in patients with pituitary disease: a biopsychosocial approach

Proefschrift van Cornelie D. Andela, getiteld ‘Understanding clinical outcome in patients with pituitary disease: a biopsychosocial approach’.

Het proefschrift kunt u vinden via: https://epubs.ogc.nl/?epub=c.andela

De studies beschreven in dit proefschrift zijn uitgevoerd in het Leids Universitair Medisch Centrum, onder supervisie van prof. dr. A.M. Pereira en dr. N.R. Biermasz (afd. Interne Geneeskunde, Endocrinologie) en prof. dr. A.A. Kaptein (afd. Medische Psychologie).

—-

Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus prof.mr. C.J.J.M. Stolker, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op donderdag 28 september 2017 klokke 15:00 uur door Cornelie Duifke Andela geboren te Mons (België) in 1989
—-

Samenvatting van het proefschrift van Cornelie Andela.

—-

Patiënten met een hypofyse ziekte in een stabiele medische conditie laten aanhoudende morbiditeit zien. Dit proefschrift beschrijft de gezondheidsuitkomsten van deze patiënten vanuit een biopsychosociaal model, met biologische en fysiologische uitkomstmaten aan de ene kant en maten voor de gezondheidspercepties aan de andere kant, volgens het WilsonCleary model

Dit proefschrift beschrijft de gezondheidsuitkomsten van hypofyseziekten vanuit een biopsychosociale benadering. Uit de studies beschreven in dit proefschrift kunnen we concluderen dat:

• Patiënten na langdurige remissie van die ziekte van Cushing structurele en functionele veranderingen hebben in het brein die gepaard gaan met psychologische morbiditeit.

• Patiënten die behandeld worden met hydrocortison voor bijnier insufficiëntie worden blootgesteld aan verhoogde systemische cortisol niveaus zoals cortisol niveaus gemeten in hoofdhaar.

• Mannelijke patiënten die behandeld worden met hydrocortison voor bijnier insufficiëntie hebben hogere haar cortisol niveaus dan vrouwelijke patiënten terwijl zij dezelfde dosis gebruiken.

• Patiënten die behandeld worden met hydrocortison voor bijnier insufficiëntie psychologische morbiditeit rapporteren en beperkingen in kwaliteit van leven.

• In patiënten met bijnier insufficiëntie zijn beperkingen in kwaliteit van leven geassocieerd met een hogere hydrocortison inname en worden minder gereflecteerd door cortisol niveaus gemeten in hoofdhaar.

• Patiënten die behandeld worden met hydrocortison voor bijnier insufficiëntie laten milde cognitieve beperkingen zien in het geheugen en executief functioneren.

• Bij patiënten met bijnier insufficiëntie een hogere hydrocortison inname geassocieerd is met meer psychologische morbiditeit, meer maladaptieve persoonlijkheidstrekken en meer beperkingen in kwaliteit van leven.

• Patiënten met een hypofyse ziekte rapporteren beperkingen in kwaliteit van leven, die verbeteren na behandeling, maar niet lijken te normaliseren. 346 Chapter 16

• Meer zorgen en sterke opvattingen over de noodzaak van medicatie in patiënten met acromegalie zijn geassocieerd met negatieve ziekte percepties en slechtere ziektespecifieke kwaliteit van leven.

• Partners van patiënten met een hypofyse ziekte rapporteren een negatieve impact op hun dagelijks leven.

• Patiënten rapporten meer zelfeffectiviteit na het volgen van PPEP-Hypofyse.

• Partners van patiënten rapporteren een positief effect op aspecten van hun kwaliteit van leven na het volgen van PPEP-Hypofyse.

——-