Home » Medisch » Proefschriften » Proefschrift Margreet Wagenmakers- Acromegaly and Cushing’s syndrome: LIFE AFTER CURE

Proefschrift Margreet Wagenmakers- Acromegaly and Cushing’s syndrome: LIFE AFTER CURE

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus, volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op donderdag 30 juni 2016 om 10.30 uur precies

(C) 2016 Margreet Wagenmakers

Download pdf