Home » Blog » Supra-reinas – Nike Stikkelbroeck

Supra-reinas – Nike Stikkelbroeck

Het 19th European Congress of Endocrinology in Lissabon – Nike Stikkelbroeck internist-endocrinoloog Radboudumc

Uw endocrinoloog was op congres? Eind mei was het jaarlijkse Europees Endocrinologie Congres. Het werd voor de 19e keer gehouden, dit jaar in Lissabon. Vanuit Europese landen, maar ook uit de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Azië arriveerden dat weekend  ruim 3600 deelnemers in de Portugese hoofdstad: endocrinologen, verpleegkundigen, laboratoriumspecialisten, farmaceuten, onderzoekers om kennis en ervaring te delen.

Tijdens het congres presenteerden top-onderzoekers niet alleen resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek, maar vonden er ook dagelijks debatten plaats tussen twee experts over een hot item. Deze werden steevast gevolgd door een voor- en nastemming door het publiek: wie heeft het meest overtuigende standpunt? Het onderstreept dat voor veel medische vraagstukken een goed wetenschappelijk onderbouwd antwoord (‘goede evidence’) nog ontbreekt. Met de beschikbare wetenschap over ziekten en behandelingen kun je vaak meerdere kanten op. Evidence is dus waar het allemaal om draait: we proberen de best beschikbare informatie te verzamelen om bij medisch onderzoek en behandeling de meest doelmatige en doeltreffende keuzes te kunnen maken. Wist u dat er mede dankzij internationaal onderzoek en samenwerking nog steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan over het ontstaan van bijnierziekten, bijvoorbeeld over de genetische aanleg voor bijniergezwellen? Om nieuwe kennis te vergaren is internationale samenwerking hard nodig. En niet alleen tussen artsen en onderzoekers. In de grote centrale congreshal, tussen informatiestands van farmaceuten, uitgeverijen en beroepsverenigingen, stond een grote bekende: BijnierNET! De stand van BijnierNET stond op een centrale plek, niet te missen. Er was continu aanloop. De SOS-noodkaartjes en de cartoon-poppetjes uit de BijnierNET animaties zijn al heel ver over de Nederlandse grens gereisd, om in zoveel mogelijk landen bijnierpatienten, hun naasten en hun artsen te ondersteunen. Dat is pas internationale samenwerking! Até a próxima vez!