Home » Medisch » Leveringsproblemen?

Leveringsproblemen?

Graag aandacht:

Er bereikt ons een signaal via de Bijniervereniging NVACP van een patiënt (afhankelijk van hydrocortison) dat zij van haar apotheker geen noodinjectie (PHC – Haarlem) kreeg geleverd. De levering zou minimaal tot week 38 op zich laten wachten. De apotheker bood de patiënte geen alternatief aan. Wij zoeken vandaag (donderdag 23 maart 2017) uit wat het probleem is en daarbij hoort ook een navraag bij de bezoekers van BijnierNET.nl. Zijn er mensen (hydrocortison-afhankelijk) het dezelfde geconfronteerd? Zo ja, laat het ons PER OMGAANDE weten en zend de details naar info@bijniernet.nl. Dan gaan wij aan de slag voor u!

De reden dat BijnierNET onderzoek doet naar de achtergronden van dit signaal is gelegen in het feit dat in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen (nog in concept) geadviseerd wordt een hydrocortisoninjectie in huis te hebben.

Volg het dossier over leveringsproblemen Medicatie.