Home » Nieuws » Nieuw! Animaties over bijnierschorsinsufficiëntie en syndroom van Cushing

Nieuw! Animaties over bijnierschorsinsufficiëntie en syndroom van Cushing

Heeft u wel eens moeite om uit te leggen welke ziekte u heeft? Heeft u bijnierschorsinsufficiëntie of het Syndroom van Cushing, dan zijn twee nieuwe animaties beschikbaar die u hierbij helpen.

BijnierNET ontwikkelt animaties om patiënten en hun naasten te helpen bij het begrijpen en uitleggen van deze zeldzame bijnieraandoeningen. De serie van animaties is uitgebreid met een animatie over bijnierschorsinsufficiëntie en het syndroom van Cushing. De animaties worden gemaakt met hulp van zorgverleners en patiënten onder deskundige leiding van Funk-e.

De animaties worden ook voor zorgverleners gemaakt. De complexiteit van het ziektebeeld maakt dat vaak meerdere consulten nodig zijn om de impact van de aandoening goed uit te leggen. Hoe meer gevarieerd de uitleg is, des beter zijn patiënten in staat zich de nieuwe kennis eigen te maken. Beeldmateriaal, zoals de infografics en de animaties, helpen bij deze uitleg. De zorgverlener kan vragen: Heeft u de animatie bekeken en heeft u daarover vragen?

De animaties helpen daarom ook zorgverleners. De animaties zijn ook vertaald in verschillende talen, zoals in het Arabisch en het Turks.

De animaties zijn financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Zilveren Kruis en ZonMw.

Wilt u meer weten over de totstandkoming van de animaties, dan kunt u een mail zenden naar coor@bijniernet.nl.