Home » Projecten » Oproep: continue en veilige medicamenteuze behandeling

Intro

Steeds vaker krijgen patiënten bij de apotheek te horen dat de medicatie die ze vaak al jaren gebruiken, niet kan worden geleverd. Dit komt ook regelmatig voor bij mensen met een hypofyse- of bijnieraandoening. Zij maken zich hier ernstige zorgen over. Of de medicatie is niet beschikbaar, of de medicatie is weer in een ander potje of strip afgeleverd, of er is onduidelijkheid over het eigen risico en de eigen bijdragen, het recept blijkt niet goed te zijn. Kortom: gedoe aan de balie van de apotheek. Gedoe voor patiënten, en ook voor de apothekersassistenten. Eerlijk is eerlijk.

Afspraken over medicatieveiligheid

BijnierNET heeft afspraken gemaakt met producenten, apothekers, patiëntenorganisaties en met de artsen over medicatielevering en – bewaking en hoe deze problemen voor patiënten met een hypofyse- of bijnieraandoening kan worden verbeterd. Deze afspraken zijn een uitvloeisel van de Generieke module Medicatie op maat, van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

De afspraken om u te ontzorgen zijn:

  • Het leveren van medicatie zoals afgesproken in de kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen
  • Geen wachtrijen
  • Medicatie is bij voorkeur gemaakt met Europese grondstoffen en van goede kwaliteit
  • De medicatie wordt op tijd bij u afgeleverd, wanneer het schikt op elke gewenste locatie
  • De medicijnen worden in een medicijnrol geleverd, zodat het vullen van (week)bakjes tot het verleden behoord, indien gewenst
  • Terugbetalingsregelingen afhandelen
  • U wordt telefonisch geholpen door apothekersassistenten die bekend zijn met de gevolgen van zeldzame hypofyse- of bijnieraandoeningen.

Uitnodiging voor deelname

Wij nodigen mensen uit om de medicatielevering te toetsen. We gaan onderzoeken of we samen de goede afspraken hebben gemaakt en of de kwaliteit van de behandeling dus toe neemt. Want minder zorgen om de medicijnen, verbetert de kwaliteit van leven.

Wie wil mee doen?

Alle mensen met een hypofyse- of bijnieraandoening die continu medicatie gebruiken, ongeacht je woonadres, ongeacht het ziekenhuis waar u wordt behandeld.

Aanmelden

Meld je aan door een mail te zenden naar endo@bijniernet.nl. Na aanmelding ontvang je meer informatie over de pilot.

Meer informatie over het project vindt u op www.bijniernet.nl.