Home » Projecten » Vraag&Antwoord: project endo-apotheek

Vragen en antwoorden over het project endo-apotheek. Heeft u andere vragen of twijfels? Laat het weten door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.

 

 

Oproep voor deelname van patiënten met een hypofyse- of bijnieraandoening

Hoe werkt het?

U meldt zich aan via het mailadres endo@bijniernet.nl. Een van de apothekersassistenten neemt met u contact op. Er volgt een telefonisch intakegesprek wanneer het u schikt met een gespecialiseerd apothekersassistent. Om de medicatiebewaking zo goed mogelijk te doen, nemen zij het medicijngebruik met u door. Bovendien staan zij stil bij eventuele allergieën en overgevoeligheden. Daarom is het nodig dat u bij uw andere apotheken, toestemming geeft voor het delen van uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt. Gegevens die eerder zijn geregistreerd kunnen wij vervolgens eenvoudig overnemen in het dossier. Tijdens het intakegesprek leggen zij de werkwijze uit. Uw vragen kunnen zij direct beantwoorden.

Voor alle medicijnleveringen is een recept nodig. Dit kan uw arts direct via een beveiligde verbinding zenden naar deze apotheek. Mocht dat niet zijn gebeurd, dan vragen zij dit recept alsnog bij uw arts op; daar hoeft u zelf niet achteraan.

Onderwijl ontvangt u het informatiepakket per post thuis met informatie over de dienstverlening en de manier waarop zij u zo goed mogelijk van medicatie gaan voorzien.

Nadat het recept of de recepten zijn ontvangen, zorgen zij dat deze op correcte wijze wordt gereed gemaakt. Het is een mogelijkheid om uw medicijnen in een medicijnrol te ontvangen; er zijn afspraken hierover gemaakt met alle zorgverzekeraars. Als het innemen van de medicatie nauw luistert, kan het u helpen.

Vervolgens wordt de medicatie gereed gemaakt voor verzending met een pakketdienst. Zij bezorgen in een periode van vier uur op een door u gewenste locatie. Dat kan op uw huisadres zijn, maar ook op het werk, school of bij de buren. U bepaalt.

En daarna?

Heeft u vragen of zijn er wijzigingen, dan is een gespecialiseerd apothekersassistent 24/7 telefonisch of per mail bereikbaar.

Welke medicatie wordt geleverd?

De apotheek heeft zich gespecialiseerd om patiënten met een soortgelijke problematiek nét wat beter van dienst te zijn. Deze medewerkers zijn immers aanvullend geschoold, bijvoorbeeld over bijnier- of hypofyseaandoeningen.

Alle medicatie die een patiënt voorgeschreven heeft gekregen wordt geleverd.
Er is één uitzondering voor medicijnen waarvan de minister van VWS heeft bepaald dat die uitsluitend door een ziekenhuisapotheker mag worden geleverd. Een voorbeeld is het groeihormoon of bepaalde chemotherapie.

Zijn er kosten aan het bezorgen verbonden?

Nee, de medicatie wordt kosteloos bij u thuisbezorgd.

Worden bijsluiters meegeleverd, zodat ik ze kan nalezen?

Bijsluiters worden meegeleverd. Op het moment dat u kiest voor een medicijnrol worden de bijsluiters in een apart mapje meegeleverd.

 

Eigen risico, eigen bijdragen en terugbetalingsregeling

Alle medicijnen kosten geld. Iedereen is daarvoor verzekerd via een basiszorgverzekering. Het betreft dan medicijnen die in het geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) zijn opgenomen door de minister van VWS.

Voor medicijnen die niet zijn opgenomen in het GVS, zijn andere afspraken gemaakt tussen het ministerie, de farmaceutische bedrijven en de verzekeraars. Dit kan leiden tot:

  • Een eigen bijdrage die de patiënt zelf uit eigen zak moet betalen
  • Een terugbetalingsregeling, waarbij de patiënt een hogere eigen bijdrage moet betalen, maar deze via een terugbetalingsregeling weer geheel of gedeeltelijk krijgt terugbetaald.

De vergoedingen regelen de apotheker direct met uw zorgverzekeraar, voor zover de verzekeraar deze vergoed. De eigen bijdrage verrekent de apotheek direct met u en u ontvangt een duidelijk financieel overzicht. Ook de benodigde aanvraag voor de terugbetalingsregeling verzorgt de apotheker voor u. Facturen voor medicatie, zoals bijvoorbeeld vitamines, kunt u zelf bij de verzekeraar indienen.

Medicatiebewaking

De apotheker is eindverantwoordelijk voor de medicatiebewaking. Daarvoor heeft hij een up-to-date medicatieoverzicht nodig en dat wordt geleverd met behulp van het Landelijk Schakelpunt. U geeft bij uw artsen en apotheker daarvoor toestemming voor het delen van uw medische gegevens. Daarmee is uw medicatieoverzicht altijd bijgewerkt tot en met de laatste wijzigingen. Op deze manier kan de apotheker uw medicatie goed in de gaten houden.

Voor sommige medicatie moet u jaarlijks een nieuw recept aanvragen bij uw arts. Dat doet de apothekersassistent voor u.

Informatie over het project is te verkrijgen bij BijnierNET per mail info@bijniernet.nl