Home » Medicatie – Themapagina » Stressinstructies ter voorkoming van een bijniercrisis » Stressschema operatie kinderen met bijnierschorsinsufficiëntie

perioperatief stressschema glucocorticoiden met prednisolon iv. voor patiënten met bijnierinsufficiëntie