Home » Educatie » Training over hypofyse-aandoeningen

Scholing over hypofyse-aandoeningen voor verpleegkundigen

De hypofyse is een klein maar uiterst belangrijk orgaan in het hoofd.
Een aandoening van de hypofyse kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Begeleiding van een patiënt met een hypofyseaandoening door een verpleegkundige die de fysiologie van de hypofyse begrijpt en kennis heeft van de diverse hypofyseaandoeningen is voor de patiënt ongetwijfeld belangrijk en waardevol. Door het volgen van de scholing hypofyse voor verpleegkundigen is de verpleegkundige in staat om voor patiënten met een hypofyseaandoening de voorlichting van de endocrinoloog adequaat aan te vullen.

Download de flyer (314 KB)

Datum en locatie eerstvolgende training

 • Vrijdag 3 april 2020  – UMC Utrecht.

Schrijf je hier in voor deze cursus.

De training behelst een centrale dag en een e-learning ter voorbereiding.


Nog niet inschrijven voor de training, maar wel op de hoogte blijven?

Houdt mij op de hoogte

Doel en doelgroep

Doel

Het doel van deze scholing is om verpleegkundigen de noodzakelijke theoretische en praktische kennis te bieden die nodig is om hypofyse- en bijnierpatiënten optimaal te kunnen begeleiden.

Doelgroep

Verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten endocrinologie.
Ook andere verpleegkundigen (b.v. diabetesverpleegkundigen, verpleegkundigen in de vasculaire geneeskunde, osteoporoseverpleegkundigen of afdelingsverpleegkundigen) en physician assistants die in hun ziekenhuis verantwoordelijk zijn voor de zorg van patiënten met hypofyseproblemen en/of bijnierschorsinsufficiëntie zijn van harte welkom. Vereist is een diploma tot verpleegkundige met geldige BIG-registratie.

Advies

Wij raden u aan voor deze hypofysescholing eerst de scholingsdagen bijnierschorsinsufficiëntie voor verpleegkundigen te volgen.

Groepsgrootte

Minimaal 10, maximaal 20 per dag

“De verpleegkundige voert de functietesten uit in het diagnoseproces. Daarbij komen de meeste vragen van patiënten los. De verpleegkundige is daarmee het onmisbare aanspreekpunt van de patiënt.” ~ Pierre Zelissen

Inhoud van de scholing

 • Principe van de werking van hormonen met het concept van negatieve terugkoppeling.
 • Anatomie van de hypofyse en de verschillen tussen hypofysevoor- en achterkwab.
 • De verschillende hypofysehormonen met hun functie en de hormonen van de diverse eindorganen die ze aansturen.
 • Definitie, oorzaken en algemene begrippen van hypopituitarisme.
 • De functie van de hypothalamus en het begrip hypothalaam syndroom.
 • De hypothalamus-hypofysebijnieras met een korte behandeling van zijn fysiologie en van de oorzaken, symptomen, diagnostiek en therapie van bijnierschorsinsufficiëntie.
 • De hypothalamus-hypofyse-schildklieras met een korte behandeling van zijn fysiologie en van de oorzaken, symptomen, diagnostiek en therapie van hypothyreoïdie.
 • De hypothalamus-hypofyse-gonadenas met een korte behandeling van zijn fysiologie en van de oorzaken, symptomen, diagnostiek en therapie van hypogonadismne bij mannen en vrouwen.
 • De regulatie van groeihormoonsecretie en de oorzaken, symptomen, diagnostiek en therapie van groeihormoondeficiëntie.
 • De regulatie van ADH (vasopressine) en de oorzaken, symptomen, diagnostiek en therapie van centrale diabetes insipidus.
 • Definitie en indeling van hypofyse-adenomen.
 • Symptomatologie, diagnostiek en therapie van klinisch niet functionerende hypofyse-adenomen en het craniofaryngioom.
 • Symptomatologie, diagnostiek en therapievormen van de verschillende functionerende hypofyse-adenomen, te weten:
   • Ziekte van Cushing
   • Acromegalie
   • Prolactinoom
   • TSH-producerend hypofyse-adenoom
     

Voorbereidingen

De deelnemers bereiden zich voor met een drietal e-learningmodules, over de hypofyse, de werking van de verschillende hypofyse-assen en de verschillende hypofyseaandoeningen. Iedere module bevat een aantal toetsvragen, deze vragen moeten tijdens de e-learning worden beantwoord. De e-learning modules worden beschikbaar gesteld aan hen die zich hebben ingeschreven en de kosten van de cursus hebben betaald. Voor meer informatie over de hypofyseaandoeningen wordt u geadviseerd het boek “De hypofyse hapert: en nu?” geschreven door Pierre Zelissen (2012, ISBN 978 94 91549 021) als naslagwerk te gebruiken. Als u zich inschrijft, kunt u dit boek meteen tegen een gereduceerd tarief bestellen. 

Bezoek ook eens:

Download het programma

Informatie

Docenten

De scholing zal worden verzorgd door internisten-endocrinologen en een endocrinologie-verpleegkundige. 

De hypofyse hapert: en nu? is onderdeel van het studiemateriaal

Kosten

De kosten voor de scholingsdag zijn € 165 (inclusief modules, koffie, thee, lunch en cursusboek). Na inschrijving via de website ontvangt u meer informatie over de betaling. Het boek wordt u thuisgestuurd na ontvangst betaling.
Heeft u het boek van Dr. Pierre Zelissen al? Dan zijn de kosten € 150.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot twee weken voor aanvang van de scholingsdag.

Sponsors

UMC Utrecht, afdeling endocrinologie
Nederlandse Hypofyse Stichting

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN-kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en bij het Verpleegkundig Specialisten Register.
U kunt alleen accreditatie verkrijgen mits u in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden bij V&VN bent geregistreerd.

Toetsing

De scholingsdag eindigt met een toets of een quiz.

Certificaat

Na afloop van de scholingsdag, zal u binnen zes weken, per mail een digitaal certificaat van deelname ontvangen.

LWEV

BijnierNET werkt samen met de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen om deze scholing optimaal te laten passen bij de behoeften van de verpleegkundigen. De scholing is ontwikkeld in samenwerking met de afdelin-gen Endocrinologie van de UMC’s.

Contact en informatie

Uw vragen kunt u stellen door een email te zenden, o.v.v. uw telefoonnummer naar info@bijniernet.nl en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.