Home » Educatie » Training over hypofyse-aandoeningen » Programma Training hypofyse aandoeningen 3 april 2020

Programma en aanmelden

09.15   Introductie, leerdoelen, vragen nav e-learnings
             Marjolijn Peltenburg

09.30   BijnierNET
             Johan Beun

10.00   Hypofyse en hormonen (anatomie fysiologie)
             Pierre Zelissen

10.45   Koffiepauze

11.00   Hypopituïtarisme en hypothalaam syndroom
– Oorzaken & per as beschrijving van deficiëntie en behandeling
Pierre Zelissen

12.00   Lunch pauze

13.00   Hypofyse tumoren en hormonale hypersecretie

– Cushing, Acromegalie, Prolactinoom, (TSH-producerend adenoom,

LH- of FSH-producerend adenoom).
Nadruk op symptomatisch en diagnostic delay

Aline Stades

14.00   Hypofysechirurgie
             Eduard Voormolen

14.45   Koffiepauze

15.00   Hypofysestichting
              Johan de Graaf

15.30   Ervaringsdeskundige (patiëntverhaal)

16.00   Psychosociale lange termijneffecten van hypofyse-/bijnieraandoeningen
             Cornelie Andela

16.45   Afsluiting

Download de flyer

Download het programma

Informatie over de training