Home » Medisch » Proefschriften » Proefschrift Tanja Dekkers – Challenging aspects of primary aldosteronism

Proefschrift Tanja Dekkers – Challenging aspects of primary aldosteronism

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen
op gezag van rector magnificus prof. dr. J.H.J.M van Krieken, volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 26 november 2019 om 14:30 uur.

Tanja Dekkers schreef een blog over haar promotie. Het is gepubliceerd op 6 februari 2020.

PHD_Dekkers_binnenwerk_DEF_HR