Home » Nieuws » Bestuurswisselingen

Bestuurswisselingen

Met de opmerking “De volgende generatie moet het overnemen” namen twee bestuursleden van BijnierNET afscheid. Ad Hermus (voorzitter) en Alida Noordzij (secretaris), allebei betrokken vanaf het allereerste begin van BijnierNET, geven het stokje over.

Ad Hermus heeft zich tot eind juni ingezet om nog een nieuw Transparantie-project te initiëren. Dit project beoogt voor patiënten en verwijzers inzichtelijk te maken in welke centra mensen met een bijnieraandoening goede zorg kunnen krijgen. Daarvoor zijn kwaliteitscriteria geformuleerd en op dit moment worden centra in kaart gebracht die aan deze criteria voldoen. “Zo komt de beste zorg dichterbij”, zoals Tessa van Ginhoven (chirurg) schrijft in haar blog op de website van BijnierNET.

Alida Noordzij heeft in haar laatste blog op 30 mei jl. geschreven over de eerste ideeën in 2012, de realisatie van de stichting BijnierNET en alle werkzaamheden die zijn verzet.