Home » Nieuws » Programma bijeenkomst UZ Brussel bekend

Programma bijeenkomst UZ Brussel bekend


Het programma voor de bijeenkomst voor mensen met een bijnieraandoening, al dan niet ten gevolge van een hypofyse die niet functioneert, is gereed.

Op zaterdag 23 februari 2019 staat om 13:00 uur de koffie klaar.

<<Meer info>>