Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 3 – April 2016

Nieuwsbrief 3 – April 2016

Nieuwsbrief april 2016

Introductie bij deze nieuwsbrief

Het is hoog tijd voor een nieuwsbrief. Er is immers een nieuwe animatie verschenen over de HPA-as. Twee nieuwe infographics zijn nu beschikbaar voor patiënten en zorgverleners. De infographics kunnen helpen bij de uitleg over deze complexe ziektebeelden. Met hulp van ervaringskundige patiënten hebben we de afgelopen periode de website BijnierNET.nl uitgebreid en verbeterd. Trots zijn we op alle werkzaamheden die we in 2015 hebben kunnen verrichten en u vindt ze terug in het jaarverslag. Tot slot treft u informatie over de recentste stressinstructies aan, in concept welliswaar maar toch heel erg bruikbaar.
Daarom weer een nieuwsbrief!

Jaarverslag BijnierNET 2015

Over de activiteiten van 2015 van de Stichting BijnierNET is een jaarverslag verschenen. Op de drie programmalijnen zijn projecten gestart en enkele hebben tot concrete resultaten geleid, zoals de vertalingen van diverse animaties in het Deens, Duits, Turks en Arabisch.

Iedere week breidt de informatie op de website www.BijnierNET.nl uit en is een bezoekje waard.

Lees verder »

Wat is het Hypothalamus-Hypofyse-Bijnier systeem?

Ingewikkelde naam he? Maar het is wel een heel belangrijk systeem dat van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat actief is. En als het niet goed werkt, krijg je een bijnierschorsinsufficientie. Hoe dat allemaal werkt? De animatie legt alles uit!

Lees verder »

De website van BijnierNET

www.BijnierNET.nl

Veel nieuwe pagina’s zijn aangemaakt.

Een kleine selectie:

  • ver de zes bijnierziekten zijn basisteksten verschenen
  • verdiepingsartikelen over bijnierziekten.
  • op donderdag-blogdag verschijnt wekelijks een nieuwe blog.
  • informatie over onderzoek op de onderzoekspagina.
  • en nog veel meer…

Gauw gaan kijken»

Landelijke consensus over inname van hydrocortison ter voorkoming van een Addisoncrisis.

De landelijke consensus over inname van hydrocortison ter voorkoming van een Addisoncrisis is in concept gereed. Dit betekent dat overeenstemming is bereikt over de aanpassing in de dosis hydrocortison bij lichamelijke en/of geestelijke stresssituaties. De gemaakte afspraken over aanpassingen worden vastgelegd in een kwaliteitsstandaard. Deze kwaliteitsstandaard, die ook over andere onderwerpen gaat, is nog niet gereed, maar gezien de grote vraag ernaar wordt deze belangrijke informatie voor patiënten en hun naasten nu reeds beschikbaar gesteld.

 Stressinstructies

Nieuwe infographic over bijnierschorsinsufficiëntie

Over de zes zeldzame bijnieraandoeningen zullen infographics gemaakt worden. Recent is de infographic over bijnierschorsinsufficiëntie verschenen. Een infographic helpt behandelaars en patiënten om de complexiiteit van de ziekten beter toe te lichten en te begrijpen. De infographic is te downloaden van de site en goed leesbaar op een computer en tablet.

infographics

© 2015 BijnierNET
U ontvangt deze nieuwsbrief als geïnteresseerde van BijnierNET.
U kunt zich hier afmelden van deze nieuwsbriefBijnierNET, Fazantpad 3, 3766 JH Soest,info@bijniernet.nl
KVK: 62347543 IBAN: NL 72 RABO 0301 1898 70
www.bijniernet.nl