Home » Nieuws » Prof. Bruce Wolffenbuttel stopt bij BijnierNET

Prof. Bruce Wolffenbuttel stopt bij BijnierNET

933_brucewolffenbuttelProf. Bruce Wolffenbuttel, hoogleraar Endocrinologie in Groningen, heeft aangegeven dat hij om persoonlijke redenen per 1 januari a.s. zijn positie in het Algemeen Bestuur van BijnierNET ter beschikking stelt. “Met veel plezier heb ik (een klein beetje, althans) bij mogen dragen aan waar we nu staan met BijnierNET en ik ben dankbaar voor de constructieve samenwerking met alle collega’s in het bestuur”, zo schrijft hij.

Het Dagelijks Bestuur zal bij haar eerstvolgende vergadering voorstellen bespreken over de invulling van de vacant gekomen positie.