Home » 201504Nieuwsbrief » Samenwerken werkt!

Samenwerken werkt!

SOS card in tasjeDe samenwerking van de Bijniervereniging NVACP en de zorgverleners endocrinologie heeft tot de eerste resultaten geleid. Dit toont aan dat deze samenwerking werkt!
  • Ambulance Protocol Bijnierinsufficientie voor ambulancepersoneel is opgeleverd. Lees verder »
  • EU emergency card of SOS card wordt beschikbaar gesteld aan alle bijnierpatiënten.
  • Attentieregel in het huisarts informatie systeem (HIS) voor de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost. Lees verder »

Met deze producten pakt BijnierNET een aantal concrete knelpunten aan in de zorg voor bijnierpatiënten. De verbetering van de zorg voor bijnierpatiënten in acute situaties is een van de prioriteiten. Binnenkort volgt juist vanwege deze intensieve samenwerking een nieuwe versie van het SOS-paspoort voor bijnierpatiënten. U ontvangt een nieuwsbericht als het SOS-paspoort gereed is, als u dat wilt. Meldt u hier aan op dit nieuwsbericht.