Home » Sport en bewegen – Themapagina

In het kort:

  • Sport en bewegen is goed, ook met een bijnieraandoening.
  • Mensen met bijnierschorinsufficiëntie moeten soms maatregelen nemen.
  • Overleg altijd met de behandelaar hoe het stressschema wordt toegepast bij de sport die wordt beoefend.
  • Bij extreem grote inspanningen en op grote hoogte, is meer hydrocortison nodig.
  • Over de precieze relatie duursport en hydrocotisongebruik is heel weinig bekend.
  • Bij de wens een wedstrijdsport te beoefenen op hoog niveau is een medisch verklaring nodig van de internist-endocrinoloog i.v.m. mogelijke dopingcontroles.

Themapagina over sport en bewegen

Op deze pagina is informatie over sport en bewegen met een bijnieraandoening.


  • Blogs
  • Mini-docu

==deze pagina is in ontwikkeling==

Voorlichting

Wedstrijdsport

Wil de patiënt een wedstrijdsport beoefenen op hoog niveau dan is een medische verklaring nodig van de internist-endocrinoloog om problemen bij de dopingcontrole te voorkomen. De bond waar de sport onder valt kan adviseren of de Dopingautoriteit.