Home » Over BijnierNET » Projecten van BijnierNET 2016 – 2017

Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven

Arts – Patient communicatie

 1. Preventie Addisoncrisis, de goed voorbereide patiënt, diens naaste en de professional
 2. Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal
  1. Animaties
  2. Infografics
  3. Minidocu’s
 3. Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal binnen Vroegsignalering (WP1)
 4. Ontwikkeling website BijnierNET.nl
 5. Ontwikkelen van een Bijnier app

Niet gehonoreerde of gestopte projectaanvragen

 1. Veiligheid in de spoedzorgketen
 2. Transitie poli 16-25 jarigen met een bijnierschorsinsufficiëntie
 3. Voorstel‐endocriene ziekten en werk
 4. Ontwikkeling van een digitaal communicatienetwerk expertisecentra – patiënt – zorgverleners