Home » Onderzoek – Themapagina » Proefschrift Lisanne Smans – Addison’s disease

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof. dr. G.J. van der Zwaan, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op dinsdag 3 februari 2015 des middags te 2.30 uur door Lisanne Smans.

proefschrift Lisanne Smans 3-2-2015