Home » Onderzoek – Themapagina

Onderzoek zorgt voor ontwikkeling in een vak. Door onderzoek uit te voeren wordt meer duidelijk over de essentie van bijnierziekten. Verschillende instituten voeren onderzoeken uit en het streven is hiervan een overzicht te bieden.

Kennisagenda


De Nederlandse Internisten Vereniging heeft een kennisagenda in ontwikkeling waar de Stichting BijnierNET eind maart 2016 onderwerpen voor onderzoek voor heeft aangedragen.

Een blog (21 januari 2016) van algemeen bestuurslid Ernst van der Wiele en een oproep via Facebook (zie foto) hebben bijgedragen aan de lijst van onderwerpen.

In totaal zijn 24 onderwerpen voorgedragen door de Stichting BijnierNET op 31 maart 2016.

Patiëntenparticipatie

Patiënten kunnen een actieve rol spelen bij wetenschappelijk onderzoek. Het heeft een grote meerwaarde voor de kwaliteit van het onderzoek. Lees hiervoor het verdiepingsartikel. 

Literatuuroverzichten per bijnieraandoening