Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen » Kwaliteitsmodule Bijnierschorscarcinoom ontbreekt

Over de diagnostiek en behandeling van bijnierschorscarcinoom is vooralsnog geen ziektespecifieke module geschreven. De aard van de aandoening maakt dat een andere aanpak nodig is, bijvoorbeeld omdat er andere expertises bij betrokken moeten worden. Daarvoor is samenwerking met het Bijniernetwerk (www.bijniernetwerk.nl) voorzien. De wens is om in de toekomst samen met het Bijniernetwerk een kwaliteitsmodule voor bijnierschorscarcinoom te ontwikkelen. 

 

Lees verder over bijnierschorscarcinoom.