Home » Educatie » Training – bijnierschorsinsufficiëntie » Resultaten van de enquete deelnemers cursusdagen 2017

Respons op de enquête over de cursus stressinstructie

Commentaar bij deze enquête:
Aan de deelnemers van de vier cursussen is gevraagd om via een enquête hun waardering over de cursus te geven.
Zowel de e‐learning modules als ook de cursusdag worden positief gewaardeerd.
Veel van de deelnemers werken al op de polikliniek endocriene ziekten en zullen zeker de kennis gaan uitdragen naar de patiënten. Een aantal van de verpleegkundigen moeten de begeleiding van de patiënten nog vorm gaan geven.
Belangrijk is dat zowel patiënten (gaan) vragen om de stressinstructie, maar dat deze instructie ook actief wordt aangeboden aan patiënten met een bijnierschorsinsufficiëntie.