Home » In het nieuws » Onderzoek naar netwerkzorg – Mediator 27 – februari 2018

Onderzoek naar netwerkzorg – Mediator 27 – februari 2018

BijnierNET werkt samen met een groot aantal partijen in de zorg. ZonMw heeft ParkinsonNet de opdracht gegeven onderzoek te doen naar Netwerkzorg. Dit zijn ziektespecifieke netwerken, al dan niet met een landelijke dekking. BijnierNET is een van de gesprekspartners. Bijgaand artikel is het resultaat van een gesprek met de projectleider van het onderzoek: Mark Tiemessen.

<<Lees verder>>