Home » Nieuws » Vele handen maken licht werk

Image of business partners hands on top of each other symbolizing companionship and unity

Vele handen maken licht werk

Onder dit motto heeft prof. Ad Hermus medio september 2015 zijn collega’s gevraagd om een bijdrage te leveren aan BijnierNET. Op deze vraag is door veel internisten, endocrinologen en specialistisch verpleegkundigen positief gereageerd met als resultaat dat vanaf begin december wekelijks een persoonlijke ervaring in de vorm van een blog verschijnt op BijnierNET.nl. Iedere donderdag is het blog-dag. Dit is een overzicht van de verschenen blogs in 2015.