Home » Overzicht klankbordgroep en experts: bijlage 3

Inleiding

In 2015 en 2016 is een landelijke werkgroep bijeengekomen om uniforme stressinstructies te ontwikkelen voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie in Nederland en voor bespreking van de kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. Deze klankboardgroep bestond uit bestuursleden van Bijniervereniging NVACP, de Nederlandse Hypofyse Stichting, verpleegkundig specialisten, internist-endocrinologen en medewerkers van BijnierNET. Vooraf aan de bijeenkomsten werd relevante literatuur bestudeerd.

Gedurende 4 bijeenkomsten is uitgebreid gediscussieerd over adequate stressinstructies in specifieke situaties. Hierbij is onderscheid gemaakt in stressinstructies voor mensen bij ziekte, pijn of hevige stress en stressinstructies rondom poliklinische ingrepen en operaties in het ziekenhuis. Deze consensus is gebaseerd op expert opinion (GRADE/CBO D). De resultaten van deze bijeenkomsten van de landelijke werkgroep heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de module Stressinstructie.

Daarnaast, tijdens de verschillende fasen van ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard, werden in 3 extra bijeenkomsten de onderdelen van de kwaliteitsstandaard bijnierziekten in detail besproken in de klankbordgroep. Ook waren experts betrokken bij het opstellen van de ziekte specifieke en generieke modules.

Vóór start van de ontwikkeling van de modules werd de inhoud van de ziektespecifieke en generieke modules voorgelegd aan leden van de NVE tijdens de Dutch Endocrine Meeting 2016 te Noordwijkerhout.

Samenstelling klankbordgroep

Kliniek

Deelnemers

Erasmus mc Rotterdam

dr. R. Feelders, Prof. dr. E.F.C. van Rossum

Isala Zwolle

dr. A. Franken

LUMC Leiden

prof. dr. A.M. Pereira

Meander MC Amersfoort

dr. M. Sanson-van Praag

Radboudumc Nijmegen

mevr. M. Kerstens, prof. dr. A.R.M.M. Hermus, dr. N. Stikkelbroeck

UMC Groningen

prof. dr. B. Wolffenbuttel

UMC Utrecht

dhr. N. van der Meij, dr. P.M.J. Zelissen, dr. L.C.C.J. Smans

Gelderse Vallei Ede

dr. J. van Wijk

Waterlandziekenhuis Purmerend

dr. M. de Fost

BijnierNET

Ir. J.G. Beun, mevr. A Noordzij

Bijniervereniging NVACP

dhr. T. Westerbeke, mevr. M. Marks-de Korver

Nederlandse Hypofyse Stichting

Dhr. M. Wolfs

 

 

Expertgroep

Aandoening

Betrokken experts

Bijnierschorsinsufficiëntie

prof. dr. A.R.M.M. Hermus, dr. P.M.J. Zelissen

Adrenogenitaal syndroom

dr. N. Stikkelbroeck, dr. H. Claahsen-van der Grinten

Het syndroom van Cushing

prof. dr. A.M. Pereira, dr. R. Feelders, dr. P.M.J. Zelissen, prof. dr. A.R.M.M. Hermus

Primair hyperaldosteronisme

prof. dr. J.W.M. Lenders, dr. J. Deinum, dr. M.N. Kerstens

Feochromocytoom

prof. J.W.M Lenders, dr. H. J.L.M. Timmers, dr. M.N. Kerstens