Home » Opmerkingen bij de richtlijn Adrenogenitaal syndroom

Opmerkingen bij de internationale richtlijn:

  • Bij alle mensen waarbij biochemisch verdenking bestaat op AGS, moet genotypering worden gedaan