Home » Nominatie Zeldzame Engel award 2016

Een schaap met 5 poten als spin in het web

Dit is de een passende omschrijving van Alida Noordzij voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren heeft verricht voor de Bijniervereniging NVACP, Bijnierfonds, BijnierNET en andere (patiënten-)-organisaties.

Na jarenlang als secretaris te hebben gewerkt voor de NVACP heeft zij tijdens en na die periode, mede door haar (wetenschappelijk) grote inhoudelijke kennis bewezen voor de leden van de NVACP van onschatbare waarde te zijn bij het verbeteren van hun positie.

Hoewel nagenoeg altijd op de achtergrond weet zij in contacten met medepatifoto Alida 10-10-2015ënten voorlichting te geven op zo’n manier dat voor eenieder duidelijk is welke behandeling voor welke
aandoening noodzakelijk is. Bij nacht en ontij werkt zij door om mede door anderen gemaakte afspraken met art
en en wetenschappelijk onderzoekers, universiteiten en ziekenhuizen, sponsoren en organisaties zoals de NVE, NIV, KNMG, KNMP na te komen. Zonder Alida zouden vele voorzitters niet hebben kunnen schitteren als boegbeeld van de Bijniervereniging NVACP.

Onverzettelijk, toegewijd, vasthoudend, competent en ondanks eigen fysiek manco werkt zij vele (nachtelijke) uren aan voorlichtingsmateriaal, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting over verschillende bijnieraandoeningen.

Het belang van medepatiënten staat voor Alida altijd voorop, ook bij de organisatie van (wetenschappelijk) onderzoek, de ‘vertaling’ daarvan naar lekentaal. De goede contacten met artsen/specialisten en organisaties in binnen- en buitenland zijn bekend. Bij voorlichtingsbijeenkomsten en/of “spuitlessen” voor medepatiënten geeft ze voorlichting én instructie hoe te handelen in geval van een crisis.

Naast het werk voor de NVACP en niet te vergeten het Bijnierfonds is Alida de laatste jaren met bovenmatige inzet betrokken bij de realisatie van BijnierNET. Doel van BijnierNET is om patiënten, zorgverleners en mantelzorgers elkaar (virtueel) te laten ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en de kennis rond de zorg voor bijnierpatiënten – ook bij afnemend zorgaanbod – op een hoog peil te houden, zo mogelijk op een hoger peil te brengen.

De website van BijnierNET, de flowcharts en infographics, het faciliteren v/h bestuur en medewerkers van BijnierNET, de productie/begeleiding van de ontelbare aanvragen voor financiële ondersteuning voor het BijnierNET, niets was teveel.

Daarnaast ondersteunt zij ook onvoorwaardelijk andere patiëntenorganisaties met bijvoorbeeld de inrichting van de ledenadministratie.

Een volledige opsomming van werkzaamheden is onmogelijk. Het is gewoon teveel om op te noemen. Het is voor een buitenstaander, patiënt/lid van de NVACP of daarbuiten zoals binnen BijnierNET, nauwelijks voorstelbaar dat iemand zolang zoveel uren onbaatzuchtig kan werken met een dergelijke grote mate van professionaliteit. Haar permanente inzet, goede kwaliteit en betrouwbaarheid van haar werk is bijzonder. Alida doet dat al ruim 15 jaar voor mensen met een bijnierziekte en hun zorgverleners, mantelzorgers e.a.

Daarom dragen wij Alida Noordzij voor als de belangrijkste kandidaat voor de Zeldzame Engel Award 2016.

Het bestuur van de Bijniervereniging NVACP,
namens deze Thon Westerbeke, voorzitter

Het bestuur van BijnierNET,
namens deze Ad Hermus, voorzitter

Diverse oud-bestuursleden en vrijwilligers van de NVACP,
namens deze Laurens Mijnders

Het bestuur van het BijnierFONDS,
namens deze Johan G. Beun, voorzitter