Home » Nieuws » Expertisecentra zeldzame aandoeningen erkend

Op 17 juni j.l. heeft minister Schippers van VWS de eerste groep expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in Nederland benoemd. Op dit moment loopt een tweede beoordelingsronde, waaraan behalve de UMC’s ook de STZ ziekenhuizen deelnemen. Daarna zal voor zowel patiënten als zorgverleners duidelijk zijn waar zich de topexpertise op een bepaald gebied bevindt.

Welke expertisecentra op het gebied van bijnierziekten zijn thans erkend?

Dit zijn het Erasmusmc (Erasmusmc centrum voor endocriene ziekten), het Radboudumc (Radboud Bijniercentrum), het LUMC (Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden) en het UMC Groningen (Bijniercentrum UMCG).

Betekent dat dat in andere ziekenhuizen de zorg voor bijnierpatiënten van mindere kwaliteit is?

Nee, want voor erkenning als expertisecentrum is het namelijk een voorwaarde dat er behalve topzorg ook wetenschappelijk onderzoek op topniveau plaats vindt. Als een ziekenhuis dus geen of weinig onderzoek doet naar bijnierziekten zal het ook niet erkend worden als expertisecentrum. Dit sluit niet uit dat er uitstekende zorg geleverd wordt. Zeer gespecialiseerde diagnostiek en behandeling vindt doorgaans alleen in expertisecentra plaats.

In welke ziekenhuizen wordt ook uitstekende zorg verricht terwijl die geen expertisecentrum zijn?

Die vraag is op dit moment nog lastig te beantwoorden. BijnierNET ontwikkelt thans een kwaliteitsstandaard voor alle bijnierziekten. Dit gebeurt in samenwerking met andere partijen, waaronder de VSOP. Doel is registratie van de kwaliteitsstandaard bij Zorg Instituut Nederland. In deze kwaliteitsstandaard zullen criteria voor goede zorg (kwaliteitscriteria) opgenomen worden. Daarna zal geïnventariseerd worden welke ziekenhuizen deze criteria onderschrijven. BijnierNET verwacht dat eind 2016 in kaart te hebben gebracht.

Meer info op NFU.nl.