Home » Home » FNO wil jongeren helpen in ‘2-klikken’

FNO wil jongeren helpen in ‘2-klikken’

FNO (voorheen: Fonds NutsOhra) stimuleert op diverse terrein ontwikkelingen in de maatschappij. Zo ook op het gebied van de gezondheidszorg.

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) van FNO is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten.

Uit dit programma is een project gehonoreerd dat zal leiden tot een Ervaringscentrum Jong Perspectief. Voor dit Ervaringscentrum worden jongeren gezocht die mee willen werken. Hieronder staat de vacaturetekst:

 

 

Achtergrond
Er is onderzoek uitgevoerd en daaruit is duidelijk geworden dat voor jongeren veel informatie beschikbaar is op veel verschillende plekken, niet eenduidig, niet altijd volledig of compleet. Het Ervaringscentrum Jong Perspectief zoekt samen met de jongeren naar een oplossing om de informatie beter vindbaar te maken, mogelijk te verbeteren en met elkaar in verband te brengen.

Interessant?
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor gemiddeld 16 uur per week voor 2 jongeren tussen de 20-25 jaar die ervaring hebben te leven met een chronische aandoening. De werktijden kunnen in overleg en afhankelijk van de mogelijkheden worden ingericht. De jongeren wordt aangesteld op basis van een detacheringscontract. De vergoeding is € 800/maand bij een tweedaagse werkweek. De reiskosten worden vergoed. De werkzaamheden duren tot eind 2017.

Kans
Weet u een jongere die beschikbaar is en voor wie deze tijdelijke job een kans is, attendeer hem/haar dan op deze vacature. Het is een kans op een tijdelijke baan in een interessante omgeving om ervaring op te doen een nieuw centrum op te zetten in een snel veranderende virtuele wereld.

Motivatie
Het bestuur van de Bijniervereniging NVACP en van BijnierNET werken actief mee om deze vacature onder de aandacht te brengen zodat ook jongeren met een zeldzame aandoening op functies terecht komen, waardoor meer aandacht ontstaat voor deze zeldzame ziekten. Hun levenservaring zal werkprocessen op termijn positief beïnvloeden. Wij gunnen alle jongeren een succesvolle loopbaan, ook die met een bijnieraandoening.