Home » Ervaringsverhalen » Instructiekaart voor collega’s

Achtergrond instructiekaart

Een werkgever heeft een werknemer geholpen bij het uitleggen van de ziekte bijnierschorsinsufficiëntie aan collega’s. De coördinatoren EHBO en BHV hebben daarvoor een instructiekaart gemaakt voor de collega’s van deze werknemer. Dat is de instructiekaart die u hieronder aantreft. 

De instructiekaart is onder dankzegging in ontvangst genomen door het bestuur van BijnierNET en besproken met artsen en patiënten (voorjaar 2019). Dit heeft geleid tot een vernieuwde versie. <<Lees verder>> 

Samenwerken is af en toe puzzelen.

Instructiekaart


Deze webpagina is aangemaakt n.a.v. een blog van een patiënt met bijnierschorsinsufficiëntie. De blog is geschreven op persoonlijke titel en verschenen op 27 maart 2019.