Home » Basisteksten over bijnieraandoeningen » Bijnierschorsinsufficiëntie » Cortisonacetaat

Wat is cortisonacetaat?

Cortisonacetaat is een geneesmiddel dat lijkt op het lichaamseigen bijnierschorshormoon cortisol. Cortisonacetaat wordt in de lever eerst omgezet in cortisol . Dan pas heeft het effect. Het wordt gebruikt wanneer de eigen bijnierschors dit niet of te weinig aanmaakt.

Wanneer wordt cortisonacetaat voorgeschreven?

Hoe wordt cortisonacetaat ingenomen/toegediend?

Mensen met bijnierschorsinsufficiëntie vervangen het bijnierschorshormoon cortisol met cortisonacetaat. Cortisonacetaat wordt als een tablet of capsule ingenomen. De dosering van cortisonacetaat komt zo veel mogelijk overeen met wat de bijnieren normaal zelf ook zouden maken. Dit komt neer op 25-37.5 mg per dag. Dit wordt ook wel substitutie genoemd. De natuurlijke aanmaak van het bijnierschorshormoon cortisol vertoont een dagritme: in de vroege ochtend komt veel cortisol vrij en gedurende de dag steeds minder. De dosering van cortisonacetaat wordt meestal verdeeld over 2-3 innames per dag. De hoogste dosering wordt ’s ochtends ingenomen.

Bij inspanning, ziekte of stress maakt de bijnierschors normaal gesproken veel meer cortisol aan. Mensen met bijnierschorsinsufficiëntie moeten bij ziekte, hevige stress of bij ingrepen meer cortisonacetaat innemen. Bij een dreigende bijniercrisis (addisoncrisis) wordt hydrocortison in de spier (i.m.), via een infuus (i.v.) of onder de huid (s.c.) met een injectie (zie animatie) toegediend.