Home » Nieuws » Informatiebrochures over bijnieraandoeningen

Informatiebrochures over bijnieraandoeningen

Gereed: Nieuwe informatiebrochures over de zes bijnieraandoeningen.

De informatiebrochures zijn gemaakt in een intensieve samenwerking met artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten. De informatiebehoefte van patiënten en hun mantelzorgers was leidend en het was aan het team van BijnierNET om ‘de kerk in het midden te houden’. Artsen en onderzoekers hechten immers aan wetenschappelijk bewijs (evidence based) waardoor het soms moeilijk is te voldoen aan de informatiebehoeften van de patiënten.

Deze brochures zijn typische product van een netwerk zoals BijnierNET waarbij alle betrokken disciplines samen tot één resultaat komen. De informatiebrochures horen bij de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.