Home » 201504Nieuwsbrief » Nieuwe werkgroep helpt aantal addisoncrisis te verlagen

Nieuwe werkgroep helpt aantal addisoncrisis te verlagen

Adviezen van zorgverleners aan patiënten om een Addisoncrisis te voorkomen lopen sterk uiteen. Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie kunnen hier niet goed mee uit de voeten. Dit is uiteraard ongewenst. Een landelijke richtlijn over preventie van addisoncrisis bij volwassenen draagt ertoe bij dat minder patiënten thuis of in het ziekenhuis in een crisis geraken. BijnierNET nam initiatief voor een werkgroep.

In 2013/2014 is onderzoek gedaan naar de adviezen die in de Nederlandse ziekenhuizen worden gegeven aan volwassen patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. Specifiek is onderzoek gedaan naar de adviezen ter preventie van een Addisoncrisis in de thuissituatie en in het ziekenhuis. Uit het onderzoek bleek dat er veel verschillen (b.v. wanneer en hoe medicijnen te verhogen tijdens stressomstandigheden) waren in deze adviezen tussen de ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd door Nick van der Meij, verpleegkundig specialist (link naar linkedin), en Pierre Zelissen, endocrinoloog, (link naar linkedin), beiden verbonden aan het UMC Utrecht. BijnierNET nam het initiatief een werkgroep te starten met een gerichte opdracht.

Ad_Hermus
Ad Hermus

Deze werkgroep onder leiding van Ad Hermus, hoogleraar Endocrinologie, heeft een opdracht die uit twee delen bestaat. Ten eerste zal de werkgroep een landelijke richtlijn opstellen over preventie van addisoncrisis bij volwassenen die lijden aan primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiëntie. Daarnaast zal de werkgroep een richtlijn voorbereiden voor patiënten die bijnierschorsinsufficiëntie gekregen hebben door het gebruik van glucocorticoïden (b.v. prednison) zonder dat zij lijden aan een bijnierziekte. De werkgroep levert na de zomer 2015 beide richtlijnen op. Deze richtlijnen worden opgenomen in de thans in ontwikkeling zijnde kwaliteitsstandaard bijnierschorsinsufficiëntie.

Wilt u graag meer weten over de opdrachten en de uitvoering ervan, stuur dan een mail info@bijniernet.nl

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Bijniervereniging, specialisten uit UMC’s en STZ ziekenhuizen en leden van de LWEV (Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen). De werkgroep is drie keer bijeen geweest in 2015.