Home » Gebruikte zoektermen: bijlage 4

Inleiding

De aanbevelingen en onderbouwing in deze kwaliteitsstandaard zijn voor zover mogelijk gebaseerd op evidence uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het uitvoeren van uitgebreide systematische zoekacties voor de vijf bijnieraandoeningen. Er werd gezocht in de Cochrane database, Medline, Pubmed en Embase van januari 1990 tot januari 2016.

Voor de uitgangsvragen werd met behulp van zoektermen (Medical Subject Headings en Title/Abstract) doelgroep, determinant en uitkomst afgebakend. Van de artikelen die daarbij werden verkregen werden de relevante artikelen in Engels en Duits en die waarvan de fulltext beschikbaar was, bestudeerd. Daarnaast werden waar nodig artikelen geëxtraheerd van referentielijsten bij andere artikelen. In de tabellen hieronder is per bijnieraandoening en per module aangegeven met welke zoektermen is gezocht.

Bijnierschorsinsufficiëntie

Module Uniforme stressinstructies

Domein [MESH} [Title/abstract]

adrenal insufficiency, Addison’s disease, primary adrenal insufficiency, secondary adrenal insufficiency, glucocorticoid induced adrenal insufficiency, tertiary adrenal insufficiency, hypopituitary, hypopituitarism

Determinant [MESH} [Title/abstract]

stress instructions, glucocorticoids, hydrocortisone, cortisone acetate, substitution therapy, replacement therapy

Uitkomst [MESH} [Title/abstract]

adrenal crisis, morbidity, mortality

 

Module restklachten en comorbiditeit

Domein [MESH} [Title/abstract]

adrenal insufficiency, Addison’s disease, primary adrenal insufficiency, secondary adrenal insufficiency, glucocorticoid induced adrenal insufficiency, tertiary adrenal insufficiency, hypopituitary, hypopituitarism

Determinant [MESH} [Title/abstract]

complaints, symptoms, signs

Uitkomst [MESH} [Title/abstract]

morbidity, mortality, complications, (health related) quality of life

 

Adrenogenitaal syndroom

Module Zorg tijdens de transitieperiode

Domein MESH} [Title/abstract]

congenital adrenal hyperplasia, late onset, classic(al), non-classic(al), 21 hydroxylase deficiency

Determinant MESH} [Title/abstract]

transition, treatment, therapy

Uitkomst MESH} [Title/abstract]

development, complications, (health related) quality of life

 

Module behandeling en follow up bij volwassenen

Domein MESH} [Title/abstract]

congenital adrenal hyperplasia, late onset, classic(al), non-classic(al), 21 hydroxylase deficiency

Determinant MESH} [Title/abstract]

treatment, therapy, follow up

Uitkomst MESH} [Title/abstract]

morbidity, complications, comorbidity, (health related) quality of life

 

Syndroom van Cushing

Module Restklachten en comorbiditeit

Domein [MESH} [Title/abstract]

Cushing, Cushing’s disease, Cushing’s syndrome, hypercortisolism

Determinant [MESH} [Title/abstract]

complaints, symptoms, signs

Uitkomst [MESH} [Title/abstract]

(co)morbidity, mortality, complications, treatment, follow up, (health related) quality of life

 

Module behandeling en begeleiding in de perioperatieve periode

Domein [MESH} [Title/abstract]

Cushing, Cushing’s disease, Cushing’s syndrome, hypercortisolism

Determinant [MESH} [Title/abstract]

perioperative, preoperative

Uitkomst [MESH} [Title/abstract]

thrombo-embolic, thrombosis, morbidity, mortality, complications, (health related) quality of life

 

Primair hyperaldosteronisme

Module Restklachten en comorbiditeit

Domein [MESH} [Title/abstract]

Cushing, Cushing’s disease, Cushing’s syndrome, hypercortisolism

Determinant [MESH} [Title/abstract]

complaints, symptoms, signs

Uitkomst [MESH} [Title/abstract]

(co)morbidity, mortality, complications, treatment, follow up, (health related) quality of life

 

Module behandeling en begeleiding in de perioperatieve periode

Domein [MESH} [Title/abstract]

Cushing, Cushing’s disease, Cushing’s syndrome, hypercortisolism

Determinant [MESH} [Title/abstract]

perioperative, preoperative

Uitkomst [MESH} [Title/abstract]

thrombo-embolic, thrombosis, morbidity, mortality, complications, (health related) quality of life

 

Feochromocytoom

Module Beleid en begeleiding in de perioperatieve periode

Domein [MESH} [Title/abstract]

pheochromocytoma

Determinant [MESH} [Title/abstract]

preoperative, perioperative, antihypertensive, treatment, therapy, hypertension, management

Uitkomst [MESH} [Title/abstract]

complications, risk, morbidity

 

Module Follow up

Domein [MESH} [Title/abstract]

pheochromocytoma

Determinant [MESH} [Title/abstract]

metanephrines, normetanefrines, follow up, management, treatment

Uitkomst [MESH} [Title/abstract]

complications, recurrence