Proefschrift Sean Roerink – Long-term impact of endocrine tumors

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op maandag 28 oktober 2019 om 10:30 uur. Sean Roerink schreef een blog in het kader van zijn onderzoek gepubliceerd op 17 … Meer lezen over Proefschrift Sean Roerink – Long-term impact of endocrine tumors