Home » Uitgelicht » Dossier: Leveringsproblemen medicatie – Fludrocortison/Florinef

Dossier: Leveringsproblemen medicatie – Fludrocortison/Florinef

Vrijdag 29 september 2017

Melding leveringsprobleem Fludrocortison 0,0625 mg/tablet (Centrafarm B.V.)

BijnierNET en de Bijniervereniging NVACP ontvingen het bericht dat er problemen zijn met de levering van fludrocortison (0,0625 mg/tablet). De productie door Pharmachemie (PCH) is gesaneerd, volgens een bericht in een apotheek. De andere leverancier van fludrocortison 0,0625 mg/tablet (Centrafarm B.V.) heeft de medicijnen ‘in nazending’ staan.

Dit betekent dat voor de komende periode fludrocortison 0,0625 mg/tablet niet of verminderd wordt geleverd.

Voor de gebruikers van fludrocortison (0,0625 mg/tablet ) is het advies:

 • Gebruikt u fludrocortison in bovenstaande dosering, neem dan contact op met uw vaste apotheker en vraag het na.
 • Wacht niet tot uw voorraad bijna op is, maar bestel als u nog voor vier weken voorraad heeft.
 • Indien uw apotheek fludrocortison niet voldoende kan leveren vraag dan naar Florinef, echter daar waren ook voorraadproblemen mee. Zie ook www.Farmanco.nl.
 • Neem contact op met uw medische specialist of behandelaar en meldt dat u geen fludrocortison kunt krijgen en over moet stappen op Florinef. U kunt echter niet zomaar wisselen. Uw behandelaar adviseert u hierover.
 • Niet leveren van Florinef (0,1 mg) of Fludrocortison Acetaat (0,0625 mg) is geen optie. Bijnierpatiënten moeten deze medicatie blijvend gebruiken omdat het een substitutiepreparaat is en geen geneesmiddel.
 • Heeft u ondanks voorgaande stappen alsnog problemen, meldt dan uw probleem bij INFO@BIJNIERNET.NL.
  Vermeld in uw mail: uw naam, diagnose en het type medicijnen dat u niet geleverd krijgt.
  Vermeld ook:

  • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
  • de naam van de apotheekketen,
  • de naam van uw behandelaar,
  • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

  woensdag 16 mei 2017 (16:00 uur)

  De Bijniervereniging NVACP en BijnierNET ontvingen eind vorige week en begin deze week (midden mei 2017) signalen van patiënten over de verminderde leverbaarheid van het product Florinef (van fabrikant Aspen). De website van Farmanco (KNMP) gaf tot dan geen melding over tekorten van Florinef. BijnierNET heeft navraag gedaan bij Farmanco en dat heeft geleid tot het volgende bericht:

  “Aspen heeft laten weten dat er voldoende voorraad aanwezig is in Nederland. Wel is er sprake van een sterk verhoogde vraag naar dit product vanuit de UK, waardoor de voorraad onder druk is komen te staan. Als gevolg hiervan wordt Florinef gecontroleerd uitgeleverd aan de groothandels. Het is mogelijk dat de apotheken hierdoor minder Florinef kunnen afnemen bij hun groothandel, met als gevolg dat patiënten tijdelijk geen of een kleinere hoeveelheid Florinef meekrijgen. Aspen kan op dit moment niet inschatten wanneer het product weer volledig beschikbaar zal zijn.”

  Farmanco heeft laten weten dat op de website zal worden aangegeven dat Florinef ‘beperkt beschikbaar’ is en zal de beschikbaarheid blijven monitoren.

  Advies van BijnierNET:

  • Gebruikt u Florinef, bestel dan 2-3 weken van tevoren uw medicatie bij uw vaste apotheker.
  • Indien uw apotheek Florinef niet voldoende kan leveren vraag dan naar de generieke variant Fludrocortisonacetaat. Zie ook www.medicijnkosten.nl.
  • Neem ook even contact op met uw specialist, behandelaar en meldt dit s.v.p. als u geen Florinef kunt krijgen en over moet stappen op het generieke fludrocortison. 100 µg Florinef moet dan worden vervangen door 1,5 tablet fludocortison = 93,75 µg.
  • Niet leveren van Florinef dan wel Fludrocortisonacetaat is geen optie. Bijnierpatienten moeten deze medicatie blijvend gebruiken.
  • Heeft u ondanks voorgaande nog problemen meldt dan uw probleem bij INFO@BIJNIERNET.NL.
  • U ontvangt ALTIJD een bericht van ontvangst van uw email.

Deel mee!